Rabu, 30 Jun 2010

Pelancaran Budaya Salam 2010

Salah satu budaya sekolah yang ingin dipupuk dalam kalangan pelajar ialah Budaya Salam. Bukan sahaja beri salam semasa bertemu, malahan kod dan tatacara yang seragam diwujudkan di SMK Jelai (F) bagi semua kelas semasa memulakan pelajaran, semasa tamat kelas dan masa akhir persekolahan. Budaya menghormati guru, staf dan pelajar amat penting dalam membentuk disiplin dan budi bahasa generasi muda. Hubungan positif dan keberkatan ilmu di kelas seharusnya wujud dan mendorong pelajar untuk berjaya dalam pelajaran. Guru-guru Pendidikan Islam diharapkan akan menjadi pencetus dan perubah sikap pelajar dalam membudayakan Budaya Salam sepanjang tahun 2010. Contoh budaya salam yang diharapkan dijadikan klip video dan ditayangkan setiap hari demi menjayakan objektif program.

Isnin, 7 Jun 2010

Objektif dan KPI HEM

Objektif HEM 2010

1. Melahirkan pelajar yang bersahsiah terpuji dan mempunyai tahap disiplin yang tinggi melalui budaya sekolah yang mantap.
2. Meningkatkan kualiti prasarana, keceriaan dan keselamatan untuik keselesean pelajar.
3. Mengurangkan kes salah laku disiplin pelajar terutamanya kes ponteng sekolah, ponteng kelas, merokok, dan vandalisme.
4. Meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, bimbingan dan kebajikan untuk pembangunan diri pelajar.

KPI 2010

1. Kehadiran pelajar ke sekolah mencapai 85%.
2. Kebersihan, keselamatan dan keceriaan mencapai tahap optimum yang diiktiraf oleh PPD dan JPNS.
3. Mengurangkan kss salah laku disiplin pelajar ke tahap 5 %.
4. Memastikan tiada pelajar miskin dan anak yatim yang tercicir daripada mendapat sebarang bentuk bantuan kebajikan.

Sabtu, 5 Jun 2010

Guru Tingkatan Pertama Dan Kedua

SENARAI TUGAS GURU TINGKATAN PERTAMA DAN KEDUA


GURU TINGKATAN PERTAMA

A. Tugas Dalam Pengurusan Hal Ehwal Murid
1. Menanda kehadiran pelajar
2. Melengkap semua maklumat dalam jadual kedatangan pelajar
3. Menghantar amaran ponteng sekolah – untuk tindakan HEM
4. Menutup bilangan hari, peratus kehadiran, purata hadir pada akhir bulan
5. Urusan Sijil Berhenti pelajar (Tingkatan 5 )
6. Daftar nama pelajar Tingkatan satu dalam “Buku Rekod Daftar Pelajar” - Tingkatan 1 sahajaB. Yuran Pelajar/Profil Pelajar/Rekod Kesihatan Pelajar
1. Mengutip yuran pelajar dan mengeluarkan resit bayaran
2. Mengeluarkan amaran tidak membayar yuran sekolah
3. Melengkapkan rekod profil pelajar (Tingkatan 1)
4. Menyimpan rekod kesihatan pelajar (Bilik Rekod)GURU TINGKATAN KEDUA

A. Tugasan Dalam Pengurusan Akademik Pelajar
1. Merekod markah pelajar
2. Melengkap rekod “Headcount” akademik pelajar
3. Perjumpaan 3 Penjuru
4. Perancangan Akujanji Pelajar
5. Semakan pendaftaran PMR dan SPM


B. Pengurusan Buku Teks Pelajar
1. Mengagihkan buku teks pelajar
2. Melangkapkan borang “G” SPBT
3. Mengutip kembali buku teks


TUGASAN BERSAMA

1. Pengurusan Keceriaan Kelas
2. Maklumat Penting dalam kelas
3. Carta Organisasi Kelas/ Jadual Waktu/ Pelajar Bertugas
4. Kebajikan Pelajar – anak Yatim/ Permohonan BKP2/KWAPM/Pelajar Sakit.